Låt AI ge dig kontroll över din data

 

Vi gör det möjligt för er att respektera personlig integritet

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

VAD INNEBÄR GDPR?

När dataskyddsförordningen började gälla den 25 maj 2018 finns inte längre enklare regler för
personuppgifter i ostrukturerat material. Nu gäller samma regler för alla personuppgifter.

Varje dokument och e-post som en organisation lagrar måste därför granskas för att avgöra om de innehållerpersonuppgifter. Om de gör det måste en juridisk analys avgöra om det finns en laglig grund att lagra personuppgifter. Denna juridiska analysmåste dessutom dokumenteras.

Sådan granskning, analys och dokumentation kommer ta minst tio manår -per terabyte.

Det är en så omfattande arbetsbörda att de flesta organisationer valt att inte adressera problemet alls och inga verktyg har funnits på marknaden för att minska utmaningen.

Förrän nu.

VÅR LÖSNING

FILTRERAR

Aigine scannar alla datakällor och sorterar bort dokument som inte innehåller personuppgifter. Därför slipper er personal läsa igenom dokument som inte behöver granskas.

ANALYSERAR

Aigine hjälper personalen att hitta och föreslår den lagliga grunden genom en kontextuell kunskapsdatabas och AI. Detta gör dels att analysen går fortfarare, men även att analysen kan ske av personal som inte har kvalificerad juridisk utbildning.

MARKERAR

Aigine presenterar dokumenten med de presumtiva personuppgifterna markerade. Detta gör att genomläsningen går mycket fortare.

DOKUMENTERAR

Aigines gränssnitt anger man direkt den lagliga grunden för dokumentet. Detta gör att man sparar tid eftersom man inte behöver dokumentera beslutet separat.

ALLA LÄR UPP. ALLA FÅR DEL AV UPPLÄRDA FÖRMÅGOR

Aigine revolutionerar hur AI används. Genom att skapa koden som krävs för upplärning av AI lokalt säkerställer vi att ingen information någonsin lämnar kunden. På så sätt används det faktiska arbetet för att hela tiden göra AI:t bättre. Dessa vässade kognitiva förmågor kommer sedan alla som använder tjänsten till del; genom förbättrad filtrering, markering och förslag till laglig grund.

Filer

I MEDIA

Ta del av vad som skrivs och sägs om oss.

ÅTERFÖRSÄLJARE

För beställning eller om ni vill veta mer. Kontakta er återförsäljare.

Aigine är en färdigpaketerad tjänst som består av programvaror från IBM, Elinar och Aigine. Vi har ansträngt oss för att ni ska kunna komma igång så snabbt som möjligt och lokal installation och konfigurering tar bara några timmar.

Vi tycker nämligen att ni bör ägna er åt att lösa problemet med er ostrukturerade data istället för komplicerade IT-projekt. Tjänsten tillhandahålls via IBMs återförsäljare, tex. Pulsen, Tieto och Atea och kan avropas via era vanliga ramavtal.