Blogg

Odokumenterade PDFer. VD ansvarig för GDPR-vite om 750 000NOK

oktober 19th, 2021|0 Comments

Norska Datatilsynet utfärdar ett vite om 750 000NOK mot St Olavs Sjukhus. Vitet utfärdas bland annat då ett antal PDFer, innehållandes personuppgifter, funnits lagrade i en mapp utan att vara upptagna i behandlingsregistret. Datatilsynet pekar dessutom [...]

Styrelsen som kan hantera exploderande efterfrågan

april 22nd, 2021|0 Comments

Behovet av automatiserad informationsklassificering ökar explosionsartat. Samtidigt som tillsynsmyndigheterna omvandlar hotet om GDPR-viten till löften gör ökningen av cyberattacker det uppenbart att informationskontroll är en förutsättning för att både undvika och hantera attacker. Aigine förbereder [...]

Några PDFer i molnet. Pris: 550 000 Kronor

december 12th, 2020|0 Comments

Umeå Universitet får ett vite om 550 000 Kronor meddelar Datainspektionen. En grupp forskare vid universitetet har scannat offentliga förundersökningsprotokoll till pdfer och sparat dessa i en amerikansk molntjänst. Protokollen innehöll personuppgifter och vissa av dessa [...]

Dålig behörighetshantering. Igen. Pris: 69 500 000 Kronor

december 3rd, 2020|0 Comments

Datainspektionen meddelar att man slutfört sin granskning av åtta vårdgivares journalsystem. Vid sin tillsyn har man funnit stora brister i behörighetshanteringen, men även i funktioner för loggning. Datainspektionen riktar också skarp kritik mot brister i [...]

Dålig behörighetshantering. Pris: 4 000 000 Kronor

november 24th, 2020|0 Comments

Datainspektionen utfärdar ett vite om 4Mkr till Utbildningsnämnden i Stockholm stad. Vitet gäller stadens skolplattform, som vid en granskning av systemet har visat sig ha allvarliga brister. Det har bland annat visat sig att systemet [...]

Folksam delade olagligt uppgifter om 1 miljon personer

november 3rd, 2020|0 Comments

Folksam rapporterar att man under lång tid frivilligt, men olagligt, delat personuppgifter för fler än 1 miljon individer med företag som Facebook, Google, Microsoft, Linkedin och Adobe. Den olagliga överföringen upptäcktes i samband med en internrevision under hösten. [...]

Aigine stolt sponsor av Nordic Privacy Arena 2020

september 16th, 2020|0 Comments

Frågor kring dataskydd och personlig integritet har sällan varit mer aktuella än iår. Knappt har diskussionerna om kontaktspårning lagt sig så förklarar EU-domstolen att överföring av personuppgifter från EU till USA i princip är olagligt. [...]

EU-domstolen: Hellre fälla än fria

september 1st, 2020|0 Comments

Som många har uppmärksammat så har EG-domstolens beslut den 16 juli i  Schrems II-målet gjort användningen av amerikanska molntjänster, om inte omöjliga, så åtminstone väldigt komplicerat. Det kommer ges många tillfällen att återvända till [...]

The Privacy Shield har fallit. Detta förändrar allt.

augusti 27th, 2020|0 Comments

EG-domstolen, ECJ, har fattat ett beslut i Schrems II-ärendet (C-311/18). De meddelar att Privacy Shield, ett ramverk som skapats av amerikanska handelsdepartementet och Europeiska kommissionen, är ogiltigt enligt europeisk rätt. Privacy Shield har använts av [...]

Dataskyddsombud med för många hattar. Pris: 550 000 Kronor

maj 5th, 2020|0 Comments

Den belgiska dataskyddsmyndigheten har fattat ett beslut kring rollen som dataskyddsombud och tänkbara intressekonflikter. Proximus SA har blivit bötfällda 550 000 kronor för att de utsett sin Compliance chef till dataskyddsombud. Rollen som dataskyddsombud är tydligt [...]

Långsam rapportering. Pris: 200 000 Kronor

april 29th, 2020|0 Comments

Datainspektionen utfärdar ett vite om 200 000 kronor mot Statens Servicecenter. Statens servicecenter upptäckte ett säkerhetshål i mjukvaran Primula redan i mars 2018, men det dröjde ända till 25 juni innan incidenten rapporterades till Datainspektionen, något [...]

Kan inte glömma. Pris: 75 000 000 kronor

mars 11th, 2020|0 Comments

Svenska Datainspektionen utfärdar ett vite om 75 miljoner kronor mot Google för brott mot GDPR. I ett ärende från 2017 fattade Datainspektionen beslut om att Google skulle ta bort vissa personuppgifter från sökresultaten. Vid en [...]

Aigine blir en Norrsken House Impact Member

mars 9th, 2020|0 Comments

Rättigheten till ett privatliv är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna beskrivna i artikel 12 i FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den ingår även som en del i FNs hållbarhetsmål och kan mappas mot [...]

Tom Törngård förstärker Aigine

mars 6th, 2020|0 Comments

Tom inledde sin karriär som officer inom Försvarsmakten och har sedan använt sina ledaregenskaper inom ett stort antal roller. Han har en gedigen erfarenhet inom enterprise sales som manager hos Dell, och har byggt upp [...]