GDPR

Vad innebär GDPR?

N

är dataskyddsförordningen började gälla den 25 maj 2018 finns inte längre enklare regler för personuppgifter i ostrukturerat material. Nu gäller samma regler för alla personuppgifter.

Varje dokument och e-post som en organisation lagrar måste därför granskas för att avgöra om de innehållerpersonuppgifter. Om de gör det måste en juridisk analys avgöra om det finns en laglig grund att lagra personuppgifter. Denna juridiska analysmåste dessutom dokumenteras. Sådan granskning, analys och dokumentation kommer ta minst tio manår -per terabyte.

Det är en så omfattande arbetsbörda att de flesta organisationer valt att inte adressera problemet alls och inga verktyg har funnits på marknaden för att minska utmaningen.

Förrän nu.