Välkomna till ett webinar tillsammans med Forum för Dataskydd den 24e mars mellan 16 till 17.

Seminariet riktar sig mot Dataskyddsombud, både anställda och inhyrda, samt VD och styrelseledamöter i Aktiebolag.

Arbetet som dataskyddsombud (DSO) kräver ofta mycket tid och engagemang och DSO:s roll är bl.a. att informera och ge råd till ”högsta förvaltningsnivå” om deras skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen. Samtidigt har VD ett tydligt operativt ansvar för verksamheten, och styrelseledamöterna sitter med det yttersta ansvaret.

Karl-Oskar Brännström, Jur. Kand och VD Aigine ABkommer att prata om vad det egentligen är för risker man tar som enskild i rollen som DSO, VD och styrelseledamot, och vad kan man göra för att minska dessa risker.

Webinariet är kostnadsfritt och anmälan sker här:
https://register.gotowebinar.com/register/3058439332832373261