6 april 2021 kl. 14:00-15:00

”Bredvid Pippis hus låg en annan trädgård och ett annat hus. I det huset bodde en pappa och en mamma med sina två små rara barn, en pojke och en flicka. Pojken hette Tommy och flickan Annika.”

Hur många personuppgifter finns det i den här texten? Och hur många finns det i dokument efter dokument – terabyte efter terabyte – runt om i din verksamhet? Med strängare GDPR-regler kan det bli väldigt kostsamt att inte ha koll på dem.Efter att GDPR infördes har företag och organisationer börjat fått bra ordning på personuppgifter som hanteras i mer strukturerad form, som till exempel namn och adressuppgifter i en kunddatabas.  GDPR innebär strängare regler även för ostrukturerad data – som personuppgifter i mejl, worddokument, anteckningar och mycket, mycket mer – och Integritetsskyddsmyndigheten har börjat kräva in omfattande viten från verksamheter som inte följer reglerna.

Det är ett stort arbete att hitta och dokumentera personuppgifter i en organisations ostrukturerade data, men det behöver inte vara svårt att komma igång med det.

Aigine har verktygen som med AI-stöd och stora kunskapsbanker ser till att personuppgifter hittas och dokumenteras i din ostrukturerade data.
Shibuya – experter på verksamhetskritisk IT – ser till att lagringen av din data sker på ett lagligt och säkert sätt.
Pulsen Integration är specialister på digitala integrationer och processer, och ger din verksamhet verktygen för att göra din data laglig.

Med den samlade spetskompetensen från Pulsen Integration, Shibuya och Aigine skapas rätt lösning för din organisations behov. Men det gäller att komma igång med arbetet nu.

Framför kameran:

Käbi Hansson, KAM, Pulsen Integration

Robert Rinde, Chief Information Security Officer, Shibuya

Karl-Oskar Brännström, VD och jurist, Aigine AB

Välkommen med din anmälan!

https://sv-se.invajo.com/event/shibuyapulsenintegrationaigine/webinarj%C3%A4rnkollp%C3%A5personuppgifteriostruktureraddata

6 april 2021 kl. 14:00-15:00