11 februari 2021 kl. 14:00-15:00

Många myndigheter och bolag har i sviterna av GDPR fått ordning på sina strukturerade data, och nu gäller strängare GDPR-regler även för ostrukturerad data som innehåller personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) har delat ut flera höga böter till verksamheter som inte följt reglerna. En ibland förbisedd del av GDPR är att den inte bara handlar om traditionella databaser utan om alla personuppgifter, även i ’ostrukturerade’ datakällor som mejl och dokument. Många är inte medvetna om de skärpta kraven och har heller inte de omfattande resurser som krävs för att få kontroll över sina ostrukturerade data. Men det finns hjälp att få!

Välkommen till ett webinar där vi tar upp frågan på djupet. Vi går igenom vad som klassas som ostrukturerade data och hur du kan ta kontroll över dem med gedigen kunskap om GDPR-informationssäkerhet och med det specialutvecklade AI-verktyg Aigine Inventory för ändamålet.

Framför kameran:

Greger Wikstrand, CTO and Chief Architect, CGI

Karl-Oskar Brännström, LL.M and CEO, Aigine AB

Fredrik Uggla Strahl, Data protection consultant, CGI

 

Välkommen med din anmälan!

https://www.cgi.com/sverige/sv/webinar-kontroll-over-verksamhetens-ostrukturerade-data

11 februari 2021 kl. 14:00-15:00