Nu har vi lämnat 2019 bakom oss och vi fann det intressant att titta på hur många administrativa sanktionsavgifter (viten) som faktiskt delats ut sedan GDPR trädde i kraft 25e maj 2018.

Tvärtemot vad många tror så har många viten delats ut, och trenden är ständigt ökande.

Under 2018 delades totalt 13 viten ut, att jämföras mot de tre sista månaderna 2019, då totalt 60 viten delades ut.

Även de totala beloppen överraskar, med totala utdelade viten om 408 662 679 euros.

Totalt antal viten: 158

Maximalt belopp: 204 600 00 Euro

2020 kommer därför bli mycket intressant. Om trenden håller i sig kommer vi så se ett mycket stort antal viten, och tidigare rekordbelopp kommer överträffas.

Frågan är om detta räcker för att Europas organisationer ska ta dataskyddsarbetet på allvar?

Källor:

https://www.enforcementtracker.com/

https://blogs.dlapiper.com/privacymatters/