Vi reducerar arbetet som krävs för att genomföra en personuppgiftsinventering med mer än 97% genom att kombinera artificiell intelligens, modern workflow och ett intuitivt användargränssnitt. Samtidigt skapas förutsättningar för att drastiskt minska nödvändig tid för att hantera individuella rättigheter.

Magin i bakgrunden.

Att förenkla användargränsnittet innebär även att den verkliga magin sker i bakgrunden.
Här är en del av den (coola) teknologi vi använder som aldrig är synlig:
Vi använder StoredIQ IBM och AI Miner från Elinar för att erbjuda en hybrid lokal/moln mjukvara som tjänst, där anonymiserad annoteringskod skapas lokalt med Watson NLU. Den verkliga träningen sker i en central instans med IBM Power HPC maskiner. Varje maskin har 20-36 Power 8/9 kärnor och 4 Nvidia gpuer kopplade direkt till CPUerna med NVlink för maximal prestanda. Dessa maskiner klarar ~500 TeraFLOPS djupinlärning styck, och genererar kontinuerligt bättre algoritmer för att hitta personuppgifter, och föreslå laglig grund för hanteringen.