COVID-19 pandemin påverkar allas liv och tyvärr verkar det som att smittan kommer fortsätta påverka oss och våra ekonomier långt efter vi fått viruset under kontroll.

För att rädda människoliv, avlasta vår sjukvård och hjälpa våra ekonomi, teamade Aigine upp med ledande experter från iGrant.io och MyData Sweden för att delta i Hack the crisis – ett globalt initiativ för att lösa krisens problem med teknologi.

Teamet konstaterade att manuell smittspårning är så ineffektiv och osäker, att hela samhällen drastiskt måste förändra sina beteenden, oavsett om de riskerar att bli smittade eller sprida smitta. Dessutom har COVID-19 många asymtomatiska infekterade, som har svårt att följa myndigheternas rekommendationer helt enkelt för att de själva inte förstår att de är smittade.

För att lösa detta krävs en automatiserade smittspårning med hög upplösning, också bakåt i tiden, kombinerat med personifierade notifieringar och rekommendationer.

Det som är bra är att data som möjliggör sådan högupplöst smittspårning redan existerar i databaser som tillhör din mobiltelefonoperatör och företag som Google och Facebook.

Utmaningen är att användandet av denna data är kraftigt begränsat under dataskyddsförordningen, eftersom fri användning av den kan ha en kraftigt negativ påverkan på den personliga integriteten.

Dessa utmaningar löser vi med Data4life.se, där vi både respekterar dessa strikta dataskyddsregler genom att samla in uttryckliga samtycken, som kan återkallas, men även fullmakter att för den enskilde genomföra registerförfrågningar mot olika dataägare.

Vi kallar detta data-altruism.”

Detta gör det möjligt för den enskilde att använda rättigheterna givna under GDPR för att medverka i kampen för att rädda både människoliv och ekonomisk aktivitet. Vi kallar detta data-altruism.

För att ytterligare förstärka integriteten använder vi bara data som är relevant för smittspårningen och en federerad model, där faktisk personlig platsdata aldrig lämnar den enskildes mobiltelefon.

Vi är mycket stolta över vår andra plats, i en tävling med över 7000 hackare och 530 team.

Vi har nu en open source plattform färdig, och bjuder in alla som vill hjälpa till att realisera projektet globalt.

Läs mer på:
https://data4life.se/

Besök de andra teammedlemmarna på:
https://mydata.org/sweden/
https://igrant.io/