Registrering sker här:
https://dpforum.se/seminarier/seminarium-om-dsos-ansvar/

Under hösten har allt fler frågor ställts kring vad GDPR får för konsekvenser för andra rättsområden, som tex. arbetsrätt och skadeståndsrätt.

Även om konkreta svar från domstolar i form av prejudikat saknas så verkar det som om vissa preliminära slutsatser inte riktigt håller. Detta är till stor del kopplat till Artikel 29 gruppens uttalande om sanktionsavgifter och skadestånd där man klargör:

12 Is the DPO personally responsible for non-compliance with data protection requirements?

No. DPOs are not personally responsible for non-compliance with data protection requirements. It is the controller or the processor who is required to ensure and to be able to demonstrate that processing is performed in accordance with this Regulation. Data protection compliance is the responsibility of the controller or the processor.  

Men innebär detta att personligt ansvar är uteslutet för en DSO?

Och kan personer i ledande befattningar som VD och styrelsemedlemmar bli personligt ansvariga? De är ju ytterst ansvariga för bolagets verksamhet.

Och hur påverkar GDPR möjligheten för arbetsgivare att utreda eventuella oegentligheter hos sina anställda?

Häng med när vi pratar om det hos Forum för dataskydd på Helio Grev Turegatan Tisdag 3/3 16.30-19.

Registrering sker här:
https://dpforum.se/seminarier/seminarium-om-dsos-ansvar/