Ny uppdatering av produktbulletinen

Ny uppdatering av produktbulletinen

Tanken med vår produktbulletin är den ska besvara alla de frågor vi möts av när vi pratar GDPR, regtech, AI, legaltech, juridik, digitalisering och tech rent allmänt.

Bulletinen blir därför ett levande dokument där kapitel hela tiden tillkommer.

I den senaste uppdateringen kan ni läsa våra tankar om bland annat:
– kollaborativt kognitivt lärande
– varför reguljära uttryck är en dålig idé under GDPR
– hur man ska tänka kring personliga mappar och inkorgar
– varför maskning eller pseudonymisering av personuppgifter är en förutsättning för data-driven innovation
– varför risker med viten och skadestånd inte ska bedömas utifrån nuläge, utan utifrån läget dagen innan ni är helt klara.

Trevlig läsning

https://aigine.se/files/PRODUCT_BULLETIN_AIGINE_UDIE_EC_SWEDISH.pdf