I Aigine så använder vi kollaborativt kognitivt lärande för att träna AI att både identifiera och kategorisera personuppgifter inuti dokument, men vi tränar även AI att fatta juridiska beslut enligt artikel 6 och artikel 9 i GDPR. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna automatisera genereringen av registret över personuppgiftsbehandling.

Detta placerar oss i både RegTech-världen och LegalTech-världen, och vi är glada att meddela vår närvaro på Nordens främsta event för LegalTech, Nordic Legal Tech Day 2019.