Datainspektionen utfärdar ett vite om 200 000 kronor mot Statens Servicecenter.

Statens servicecenter upptäckte ett säkerhetshål i mjukvaran Primula redan i mars 2018, men det dröjde ända till 25 juni innan incidenten rapporterades till Datainspektionen, något som maximalt ska ta 72 timmar.

Statens servicecenter är personuppgiftsombud för ett stort antal myndigheter, och dessa meddelades inte om bristen förrän efter 5 månader. Som ombud ska man meddela personuppgiftsansvarig ”utan onödigt dröjsmål”.

Även om vitessumman kan anses låg så visar Datainspektionens beslut att man agerar skarpt även mot offentlig sektor, då två av fyra viten gällt just offentlig sektor.