Svenska Datainspektionen utfärdar ett vite om 75 miljoner kronor mot Google för brott mot GDPR.

I ett ärende från 2017 fattade Datainspektionen beslut om att Google skulle ta bort vissa personuppgifter från sökresultaten. Vid en uppföljning finner man nu att Google tagit för lång tid på sig att radera en uppgift, samt inte tagit bort en annan uppgift från tillräckligt många sidor.

Datainspektionen riktar också kritik mot Googles process för att notifiera sidägare om att sökresultat har förändrats. En notifiering skickas, som dels pekar ut vilken sida som förändringen gäller, men även uppgifter om vem som begärt korrigeringen. Datainspektionen menar att Google saknar laglig grund för att kommunicera dessa personuppgifter till sidägarna.

https://www.datainspektionen.se/nyheter/datainspektionen-utfardar-sanktionsavgift-mot-google/