Aigine har blivit nominerade till IBM Beacon Award som en “Outstanding Analytics Embeded Solution”.

Vid sidan av att känna oss smickrade, och när vi tittar på kriterierna för att bli en vinnare, är vi försiktigt hoppfulla om att åtminstone stå som en av finalisterna.

Den vinnande lösningen:

  • Paketerar produkter från IBM i en egen produkt som levereras lokalt och/eller i molnet
  • Fokuserar på att lösa ett konkret kundproblem genom användandet av IBM teknologi.
  • Ger en tydlig beskrivning av hur IBM teknologi bidrar med värde i lösningen.
  • Är en lanserad produkt, kommersiellt tillgänglig och beställningsbar, och används av kunder med gott resultat. Lösningen inkluderar komponenter som kan återanvändas och driva återkommande värde hos andra kunder.
  • Har en unik identitet och ett produktnamn som skiljer den från IBMs produktnamn.

Vi kommer finnas på plats på IBM Partnerworld 11-12 februari för prisceremonin.

Håll tummarna för oss.