Forrester Consulting har undersökt företagens efterlevnad av dataskydd. Genom en undersökning av 218 globala beslutsfattare som ansvarar för integritet eller dataskydd försökte de klargöra hur de gör för att möta ökade regulatoriska kraven på dataskydd och förväntningarna om integritet hos konsumenter samt de fördelar de kan förvänta sig av ett förstärkt dataskydd.

De fann att dataskydd är en strategisk prioritering för dagens organisationer, men få har fullt förtroende för sin egen organisations förmåga att hålla jämna steg med ny lagstiftning och kundernas förväntningar.

82% av de tillfrågade hävdar att deras kunder förväntar sig öppenhet och kontroll över sina personuppgifter, men endast 28% säger att de har förtroende för deras organisations förmåga att uppnå detta.

Endast en tredjedel har börjat titta på automatiska tekniska lösningar och följaktligen söker 69% aktivt efter partners som kan ge dem tillgång till verktyg som automatiserar manuella processer.

Överraskande nog är att den starkaste drivkraften för integritetsprojekt inte eliminering av potentiella böter, utan snarare konkurrensfördelar på marknaden, där förbättrat kundförtroende (41%) anses vara den starkaste drivkraften, följt av förbättrad kundlojalitet (36%) och intäktsökning (35%).

Vi noterar att undersökningen genomfördes sommaren 2019, före de tyska sanktionsavgifterna mot Deutsche Wohnen och andra, där det klargjordes att historisk data, specifikt ostrukturerad data, också omfattas av principen om privacy-by-design.

Att lagra data betraktas som hantering enligt GDPR, och att sakna förmågan att uppvisa en komplett och uppdaterad dokumentation av alla personuppgifter i historiska filer, e-postmeddelanden etc. anses vara en ”grov kränkning av principerna för dataskydd”, vilket öppnar för maxvite.

Med bakgrund av detta förtydligande tillsammans med den extrema mängd manuellt arbete som krävs för att utföra en inventering av personuppgifter är det troligt att automatiserade verktyg skulle anses ännu viktigare om Forrester skulle genomföra undersökningen på nytt.

Läs undersökningen här