In the media

Read and see what is said about us.

(In Swedish)

Aigine i SVT
Aigine i SVT

Den nya lagen ger en bredare definition

Den nya dataskyddsförordningen GDPR har tillkommit för att stärka den personliga integriteten för alla EU-medborgare. Kort förklarat innebär den nya lagen en bredare definition av vad som identifierar en person i till exempel arkiverade dokument hos kommuner, företag och föreningar.

Se programmet

Aigine i DI
Aigine i DI

Så kan AI ge full legal kontroll över ditt företags personuppgifter

De flesta vet att GDPR kan innebära enorma viten. Vissa vet att det finns risk för personligt ansvar för styrelseledamöter. Men många lever i villfarelsen att GDPR är hanterat i och med de projekt som gjordes i samband med införandet.

Läs hela artikeln

Aigine i Computer Sweden
Aigine i Computer Sweden

Kommuner tar hjälp av AI i GDPR-jobbet

Deadline för den nya dataskyddsförordningen GDPR närmar sig. Nu laddar ett tiotal kommuner för att ta hjälp av IBM:s Watson i jakten på personuppgifter i sina ostrukturerade data. Men det är inte maskinen som granskar uppgifterna – det görs manuellt och lokalt.

Läs hela artikeln

Aigine i Computer Sweden
Aigine i Dagens Samhälle

Smart tjänst hjälper
kommuner med GDPR

En ny smart tjänst ska leta rätt på osorterade personuppgifter i kommunernas it-system. Efter den 25 maj måste kommunerna nämligen
ha full kontroll.

Läs artikeln

Aigine i Computer Sweden
Aigine i Offentliga Affärer

Kommuner revolutionerar AI

Febril aktivitet rådde inför EU:s nya datalagringsregler. Vissa pekade på att mycket i GDPR redan gällde med PuL, medan andra såg risker för stora viten och skadestånd om man inte hittar helt nya sätt att säkra sin informationshantering.

Läs hela artikeln