Den belgiska dataskyddsmyndigheten har fattat ett beslut kring rollen som dataskyddsombud och tänkbara intressekonflikter.

Proximus SA har blivit bötfällda 550 000 kronor för att de utsett sin Compliance chef till dataskyddsombud.

Rollen som dataskyddsombud är tydligt beskriven i GDPR och det belgiska beslutet ger en tydlig fingervisning om att dataskyddsombud inte ska sitta på fler stolar än nödvändigt.

Redan i GDPR spelar de nämligen rollerna som både rådgivare och revisor.

Att då också hamna som beslutsfattare och genomförare är inte bara olämpligt utan också uppenbart kostsamt.

Vi pratade om just detta på webinariet vi genomförde i samarbete med Forum för dataskydd.

Det belgiska utlåtandet:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/Beslissing_GK_18-2020_NL_.pdf