Många har reagerat på den nästan totala frånvaron av viten utdelade av skandinaviska myndigheter sedan GDPR trädde i kraft i maj 2018.

Och visst, jämfört med den relativt mycket högre aktivitetsnivån från södra Europa så har skandinaviska myndigheter inte levt upp till sitt rykte att vara snabbfotade.

En annan egenhet med skandinaviska myndigheter är dock deras nära på totala transparens, som avslöjar att en storm verkar komma.

Datainspektionen, som fram tills nu endast utfärdat två mindre viten, avslöjar i sin nyligen publicerade årsredovisning alla aktiviteter man varit involverad i under 2019 och därmed får vi en bättre förståelse för vad som väntar – både i Sverige, men även i Europa.

  • Datainspektionen har självständigt inlett 60 granskningsärenden under 2019.
  • Datainspektionen har blivit utsedd till ledande myndighet i ytterligare 60 gränsöverskridande tillsynsärenden.
  • Datainspektion har under 2019 varit involverad i 610 ytterligare gränsöverskridande tillsynsärenden som letts av andra länders tillsynsmyndigheter.

Det är givetvis otroligt att alla dessa 730 fall kommer leda till sanktionsavgifter, men det är säkert att de många av dem kommer göra det. Organisationer gör därför bäst att förbereda sig för en kraftigt förändrad verklighet under 2020 – vilket antagligen är anledningen att Datainspektion kallar 2020 för ”En andra våg”.

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/arsredovisningar/datainspektionen-arsredovisning-2019.pdf