Webinar med Pulsen och Shibuya: Järnkoll på personuppgifter i ostrukturerad data

6 april 2021 kl. 14:00-15:00 ”Bredvid Pippis hus låg en annan trädgård och ett annat hus. I det huset bodde en pappa och en mamma med sina två små rara barn, en pojke och en [...]

2021-03-18T10:14:47+00:00mars 18th, 2021|Event, Svenska|

Övning ger färdighet! Polisen tvingas utbilda 33 000 i dataskydd.

IMY, tidigare Datainspektionen, beslutar att Polismyndigheten ska betala en administrativ sanktionsavgift på 2 500 000 kronor för överträdelserna av brottsdatalagen. För offentlig sektor gäller vite om högst 10Mkr, så detta utgör hela 25% av teoretiskt [...]

2021-02-17T11:29:18+00:00februari 17th, 2021|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Webinar med CGI: Så tar du kontroll över din verksamhets ostrukturerade data

11 februari 2021 kl. 14:00-15:00 Många myndigheter och bolag har i sviterna av GDPR fått ordning på sina strukturerade data, och nu gäller strängare GDPR-regler även för ostrukturerad data som innehåller personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) har [...]

2021-01-29T16:29:36+00:00januari 29th, 2021|Event, Svenska|

It-driftsutredningen: Nyckeln till molntjänster är informationsklassificering

It-driftsutredningen presenterade nyligen sitt delbetänkande angående ”Säker och kostnadseffektiv it-drift” med särskilt fokus på de rättsliga förutsättningarna för offentlig sektors utkontraktering. Slutsatsen är att en lagändring krävs i Offentlighets och sekretesslagen för att förenkla drift [...]

2021-01-28T23:32:18+00:00januari 28th, 2021|AI, Dataskyddsförordningen, Svenska|

Några PDFer i molnet. Pris: 550 000 Kronor

Umeå Universitet får ett vite om 550 000 Kronor meddelar Datainspektionen. En grupp forskare vid universitetet har scannat offentliga förundersökningsprotokoll till pdfer och sparat dessa i en amerikansk molntjänst. Protokollen innehöll personuppgifter och vissa av dessa [...]

2020-12-12T10:27:04+00:00december 12th, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Dålig behörighetshantering. Igen. Pris: 69 500 000 Kronor

Datainspektionen meddelar att man slutfört sin granskning av åtta vårdgivares journalsystem. Vid sin tillsyn har man funnit stora brister i behörighetshanteringen, men även i funktioner för loggning. Datainspektionen riktar också skarp kritik mot brister i [...]

2020-12-03T15:51:24+00:00december 3rd, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Dålig behörighetshantering. Pris: 4 000 000 Kronor

Datainspektionen utfärdar ett vite om 4Mkr till Utbildningsnämnden i Stockholm stad. Vitet gäller stadens skolplattform, som vid en granskning av systemet har visat sig ha allvarliga brister. Det har bland annat visat sig att systemet [...]

2020-11-24T09:27:46+00:00november 24th, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Folksam delade olagligt uppgifter om 1 miljon personer

Folksam rapporterar att man under lång tid frivilligt, men olagligt, delat personuppgifter för fler än 1 miljon individer med företag som Facebook, Google, Microsoft, Linkedin och Adobe. Den olagliga överföringen upptäcktes i samband med en internrevision under hösten. [...]

2020-11-03T13:41:01+00:00november 3rd, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Ingen koll på sin ostrukturerade data. Pris: 367 000 000 Kronor

H&M avslöjar en bot på 356 miljoner kronor i sin kvartalsrapport. Boten har utfärdats av dataskyddsmyndigheten i Hamburg och rör en incident som inträffat på bolagets service center. Det är troligt att boten gäller olaglig [...]

2020-10-14T09:34:59+00:00oktober 1st, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Aigine stolt sponsor av Nordic Privacy Arena 2020

Frågor kring dataskydd och personlig integritet har sällan varit mer aktuella än iår. Knappt har diskussionerna om kontaktspårning lagt sig så förklarar EU-domstolen att överföring av personuppgifter från EU till USA i princip är olagligt. [...]

2020-09-16T14:23:08+00:00september 16th, 2020|Event, Svenska|
Go to Top