Svenska

COVID-19 pandemin påverkar allas liv och tyvärr verkar det som att smittan kommer fortsätta påverka oss och våra ekonomier långt efter vi fått viruset under kontroll.För att rädda människoliv, avlasta vår sjukvård och hjälpa våra ekonomi, teamade Aigine upp med ledande experter för att...

Svenska Datainspektionen utfärdar ett vite om 75 miljoner kronor mot Google för brott mot GDPR.I ett ärende från 2017 fattade Datainspektionen beslut om att Google skulle ta bort vissa personuppgifter från sökresultaten. Vid en uppföljning finner man nu att Google tagit för lång tid på sig...

Rättigheten till ett privatliv är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna beskrivna i artikel 12 i FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den ingår även som en del i FNs hållbarhetsmål och kan mappas mot mål 8, 9. 16 och 17.Aigine gör det möjligt att respektera denna fundamentala...

Tom inledde sin karriär som officer inom Försvarsmakten och har sedan använt sina ledaregenskaper inom ett stort antal roller. Han har en gedigen erfarenhet inom enterprise sales som manager hos Dell, och har byggt upp Newsecs eftermarknad.  Tom är, bland mycket annat, utbildad livvakt och har...

Norska Datatilsynet utfärdar ett vite om 4 100 000kronor till Statens Vegvesen.Vitet är det högsta som utdömts i Norge och träffar dessutom en myndighet, utan att någon information blivit röjd.Tillsyn inleddes efter en anmälan från en privatperson som gjorde Datatilsynet uppmärksamma på att information från vägtullsstationer sparades längre än de...

Registrering sker här:https://dpforum.se/seminarier/seminarium-om-dsos-ansvar/Under hösten har allt fler frågor ställts kring vad GDPR får för konsekvenser för andra rättsområden, som tex. arbetsrätt och skadeståndsrätt.Även om konkreta svar från domstolar i form av prejudikat saknas så verkar det som om vissa preliminära slutsatser inte riktigt håller. Detta är...

Många har reagerat på den nästan totala frånvaron av viten utdelade av skandinaviska myndigheter sedan GDPR trädde i kraft i maj 2018.Och visst, jämfört med den relativt mycket högre aktivitetsnivån från södra Europa så har skandinaviska myndigheter inte levt upp till sitt rykte att vara snabbfotade.En...

På allmän begäran är vi glada att återigen kunna bjuda in till webinar med ledande dataskyddsjurister från DLA Piper.Webinaret hålls den 5e mars mellan klockan 10.00-11.00.Passa på att även bjuda in kollegor i din organisation som berörs av utvecklingen inom området. Detta innefattar VD och styrelse, som bär...