Odokumenterade PDFer. VD ansvarig för GDPR-vite om 750 000NOK

Norska Datatilsynet utfärdar ett vite om 750 000NOK mot St Olavs Sjukhus. Vitet utfärdas bland annat då ett antal PDFer, innehållandes personuppgifter, funnits lagrade i en mapp utan att vara upptagna i behandlingsregistret. Datatilsynet pekar dessutom [...]

2021-10-19T18:57:55+00:00oktober 19th, 2021|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Styrelseordförande ansvarig för GDPR-vite på 499 373 Euro

Ferde AS, ett företag som handhar vägtullar i Norge, har fått ett vite om 5 miljoner norska kronor. Företaget har olovligen överfört mängder av ostrukturerad data innehållandes personuppgifter till Kina och kritiseras för att sakna [...]

2021-10-08T09:51:55+00:00oktober 8th, 2021|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Övning ger färdighet! Polisen tvingas utbilda 33 000 i dataskydd.

IMY, tidigare Datainspektionen, beslutar att Polismyndigheten ska betala en administrativ sanktionsavgift på 2 500 000 kronor för överträdelserna av brottsdatalagen. För offentlig sektor gäller vite om högst 10Mkr, så detta utgör hela 25% av teoretiskt [...]

2021-02-17T11:29:18+00:00februari 17th, 2021|Dataskyddsförordningen, Svenska|

It-driftsutredningen: Nyckeln till molntjänster är informationsklassificering

It-driftsutredningen presenterade nyligen sitt delbetänkande angående ”Säker och kostnadseffektiv it-drift” med särskilt fokus på de rättsliga förutsättningarna för offentlig sektors utkontraktering. Slutsatsen är att en lagändring krävs i Offentlighets och sekretesslagen för att förenkla drift [...]

2021-01-28T23:32:18+00:00januari 28th, 2021|AI, Dataskyddsförordningen, Svenska|

Några PDFer i molnet. Pris: 550 000 Kronor

Umeå Universitet får ett vite om 550 000 Kronor meddelar Datainspektionen. En grupp forskare vid universitetet har scannat offentliga förundersökningsprotokoll till pdfer och sparat dessa i en amerikansk molntjänst. Protokollen innehöll personuppgifter och vissa av dessa [...]

2020-12-12T10:27:04+00:00december 12th, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Dålig behörighetshantering. Igen. Pris: 69 500 000 Kronor

Datainspektionen meddelar att man slutfört sin granskning av åtta vårdgivares journalsystem. Vid sin tillsyn har man funnit stora brister i behörighetshanteringen, men även i funktioner för loggning. Datainspektionen riktar också skarp kritik mot brister i [...]

2020-12-03T15:51:24+00:00december 3rd, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Dålig behörighetshantering. Pris: 4 000 000 Kronor

Datainspektionen utfärdar ett vite om 4Mkr till Utbildningsnämnden i Stockholm stad. Vitet gäller stadens skolplattform, som vid en granskning av systemet har visat sig ha allvarliga brister. Det har bland annat visat sig att systemet [...]

2020-11-24T09:27:46+00:00november 24th, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Folksam delade olagligt uppgifter om 1 miljon personer

Folksam rapporterar att man under lång tid frivilligt, men olagligt, delat personuppgifter för fler än 1 miljon individer med företag som Facebook, Google, Microsoft, Linkedin och Adobe. Den olagliga överföringen upptäcktes i samband med en internrevision under hösten. [...]

2020-11-03T13:41:01+00:00november 3rd, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Ingen koll på sin ostrukturerade data. Pris: 367 000 000 Kronor

H&M avslöjar en bot på 356 miljoner kronor i sin kvartalsrapport. Boten har utfärdats av dataskyddsmyndigheten i Hamburg och rör en incident som inträffat på bolagets service center. Det är troligt att boten gäller olaglig [...]

2020-10-14T09:34:59+00:00oktober 1st, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Datainspektionen: Skaffa kontroll över era personuppgifter och flöden

Datainspektionen har nu presenterat ett första embryo till riktlinjer efter domen i Shrems II som meddelades 16e juli. De konstaterar, i likhet med alla andra, att överföring av personuppgifter från EU till USA just blev [...]

2020-09-08T18:29:10+00:00september 8th, 2020|AI, Dataskyddsförordningen, Svenska|
Go to Top