Några PDFer i molnet. Pris: 550 000 Kronor

Umeå Universitet får ett vite om 550 000 Kronor meddelar Datainspektionen. En grupp forskare vid universitetet har scannat offentliga förundersökningsprotokoll till pdfer och sparat dessa i en amerikansk molntjänst. Protokollen innehöll personuppgifter och vissa av dessa [...]

2020-12-12T10:27:04+00:00december 12th, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Dålig behörighetshantering. Igen. Pris: 69 500 000 Kronor

Datainspektionen meddelar att man slutfört sin granskning av åtta vårdgivares journalsystem. Vid sin tillsyn har man funnit stora brister i behörighetshanteringen, men även i funktioner för loggning. Datainspektionen riktar också skarp kritik mot brister i [...]

2020-12-03T15:51:24+00:00december 3rd, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Dålig behörighetshantering. Pris: 4 000 000 Kronor

Datainspektionen utfärdar ett vite om 4Mkr till Utbildningsnämnden i Stockholm stad. Vitet gäller stadens skolplattform, som vid en granskning av systemet har visat sig ha allvarliga brister. Det har bland annat visat sig att systemet [...]

2020-11-24T09:27:46+00:00november 24th, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Folksam delade olagligt uppgifter om 1 miljon personer

Folksam rapporterar att man under lång tid frivilligt, men olagligt, delat personuppgifter för fler än 1 miljon individer med företag som Facebook, Google, Microsoft, Linkedin och Adobe. Den olagliga överföringen upptäcktes i samband med en internrevision under hösten. [...]

2020-11-03T13:41:01+00:00november 3rd, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Ingen koll på sin ostrukturerade data. Pris: 367 000 000 Kronor

H&M avslöjar en bot på 356 miljoner kronor i sin kvartalsrapport. Boten har utfärdats av dataskyddsmyndigheten i Hamburg och rör en incident som inträffat på bolagets service center. Det är troligt att boten gäller olaglig [...]

2020-10-14T09:34:59+00:00oktober 1st, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Datainspektionen: Skaffa kontroll över era personuppgifter och flöden

Datainspektionen har nu presenterat ett första embryo till riktlinjer efter domen i Shrems II som meddelades 16e juli. De konstaterar, i likhet med alla andra, att överföring av personuppgifter från EU till USA just blev [...]

2020-09-08T18:29:10+00:00september 8th, 2020|AI, Dataskyddsförordningen, Svenska|

EU-domstolen: Hellre fälla än fria

Som många har uppmärksammat så har EG-domstolens beslut den 16 juli i  Schrems II-målet gjort användningen av amerikanska molntjänster, om inte omöjliga, så åtminstone väldigt komplicerat. Det kommer ges många tillfällen att återvända till [...]

2020-09-25T11:10:23+00:00september 1st, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

The Privacy Shield har fallit. Detta förändrar allt.

EG-domstolen, ECJ, har fattat ett beslut i Schrems II-ärendet (C-311/18). De meddelar att Privacy Shield, ett ramverk som skapats av amerikanska handelsdepartementet och Europeiska kommissionen, är ogiltigt enligt europeisk rätt. Privacy Shield har använts av [...]

2020-08-27T09:26:53+00:00augusti 27th, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Dataskyddsombud med för många hattar. Pris: 550 000 Kronor

Den belgiska dataskyddsmyndigheten har fattat ett beslut kring rollen som dataskyddsombud och tänkbara intressekonflikter. Proximus SA har blivit bötfällda 550 000 kronor för att de utsett sin Compliance chef till dataskyddsombud. Rollen som dataskyddsombud är tydligt [...]

2020-05-05T09:52:12+00:00maj 5th, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|

Långsam rapportering. Pris: 200 000 Kronor

Datainspektionen utfärdar ett vite om 200 000 kronor mot Statens Servicecenter. Statens servicecenter upptäckte ett säkerhetshål i mjukvaran Primula redan i mars 2018, men det dröjde ända till 25 juni innan incidenten rapporterades till Datainspektionen, något [...]

2020-04-29T13:27:27+00:00april 29th, 2020|Dataskyddsförordningen, Svenska|