Äntligen! Produktbulletin på engelska.

Äntligen! Produktbulletin på engelska.

De flesta misstag man gör får man betala för i efterhand. Vår målsättning att skriva en produktbulletin som skulle besvara alla frågor var nog rätt tänkt, men att skriva den på svenska visade sig vara ett misstag.

Att översätta hamnade på en backlogg som tagit lång tid att komma ikapp.

Men nu finns den.

Dessutom kompletterad med kapitel om hur man ska tänka vid personliga mappar och epost, varför reguljära uttryck är en direkt dålig idé och med ett helt kapitel om vilka långsiktiga vinster Aigine kan ge.

Trevlig läsning!

https://aigine.se/files/PRODUCT_BULLETIN_AIGINE_UDIE_EC_ENGLISH.pdf