Artificiell intelligens har blivit en av de viktigaste tekniska framstegen inom affärsvärlden. Det utgör ett verktyg som kan driva ekonomisk tillväxt på samma sätt som ångmaskinen på sin tid. AI kommer förändra hur vi gör affärer, men många ledare har inte ännu sett de verkliga effekterna av teknologin. Förväntningarna är skyhöga, men vad kan företag göra redan nu, och vad borde de göra?

Aigine intar scenen och klargör hur AI och digitalisering kan göra företag effektivare, samtidigt som de säkerställer varaktiga värden.

14 November, Helsingfors, Finland

https://www.ainordic.com/