RegTech (Regulatory Technology) är användandet av innovativa systemlösningar för att efterleva rättsliga krav.

Aigine är på plats, tillsammans med andra framgångsföretag inom RegTech, för att berätta om möjligheter och utmaningar.

Evenemanget anordnas av Svenska Föreningen för IT&Juridik.

8e november 08-10 finns vi på plats.

https://siju.se/seminarier/regtech-jurister-och-systemutvecklare-skapar-rattslig-innovation/