Människan är inte längre ensam om att tänka. Teknik finns redan som kan förstå, resonera och komma med handlingsförslag – och det öppnar upp nya perspektiv mellan människa och maskin. Det är när människa och maskin arbetar tillsammans som vi kan hitta lösningar på utmaningar som inte kunde lösas tidigare.

Aigine finns givetvis på plats och berättar hur AI kan stödja människor i en digital process, där tekniken hela tiden gör människorna bättre, och människorna hela tiden gör tekniken bättre.

22a November i Oslo

https://www-05.ibm.com/no/think-oslo/index.html