Vi är glada att kunna offentliggöra vårt samarbete med Shibuya Crossing AB.

”Shibuya Crossing i Tokyo är en av världens mest trafikerade korsningar

Men trots att tusentals passerar fyrvägskorsningen varje timme så fungerar det förvånansvärt väl. Vi upplever att många IT-ansvariga står i liknande korsningar, utan att ha full kontroll på alla mekanismer i samspelet mellan IT och verksamhet.

Symboliken mellan vårt namn och vår fokus är tydlig – vi ser till att korsningen mellan IT och verksamhet fungerar i harmoni”

Shibuya har förtroendet från ledande företag och organisationer i Sverige i olika branscher att säkerställa att deras infrastruktur är kostnadseffektiv, tillgänglig, skalbar och driftsäker.

Shibuyas dokumenterade erfarenhet kring affärskritiska miljöer säkerställer att resultaten lever upp till era högt ställda förväntningar – i varje led – i varje del.

I Shibuya finner Aigine en partner med erfarenhet, kompetens och kunskap att leverera vår lösning till behövande kunder.

Läs mer om Shibuya:

https://www.shibuyacrossing.se/

eller kontakta Hans Åkerlund direk:

hans.akerlund@shibuya.se