Ingen i Sverige torde ha undgått läckan av 2.7 miljoner samtal till 1177, som avslöjades av Computer Sweden.

Ännu vet vi inte exakt var personuppgiftsansvaret legat, men att detta kommer leda till ansvarsutkrävande får nog anses vara givet.

Vi på Aigine konstaterar att detta återigen handlar om ostrukturerad data, men inte ens med en genomförd inventering och aktiv monitorering är vi säkra på att vi hade kunnat förhindra detta.

Den mänskliga faktorn verkar helt enkelt ha varit för stor.

Rikard A. Hjort har skrivit en artikel om den nästan humoristiska okunskap som verkar ha föranlett intrånget.